Boganmeldelse: Historier der flytter mennesker

Jeg har i Journalisten nr. 12 , 2013, anmeldt Karen Lumholts bog Historier der flytter mennesker om storytelling som redskab i organisationsudvikling.
Anmeldelsen kan findes på side 38: journalisten.dk/magasin

Karen Lumholt
Historier der flytter mennesker. Storytelling i forandringsprocesser
L&R Business, Egmont, 2013

Anmeldt af
Tine Knudsen, 
cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling

Når en organisation eller et firma gennemgår store forandringer som f.eks. en fusion eller en fyringsrunde kan der opstå konflikter og dårlige mønstre. Gennem 11 år har Karen Lumholt, der er uddannet journalist, brugt narrativ storytelling til at afdække historier, der kan bruges til at vende en sådan negativ udvikling. Metoden er også velegnet til borgerinddragelse i kommuner og mindre bysamfund.

Narrativ storytelling går ud på, at medarbejdere bliver samlet i mindre grupper kaldet storycircles. Processen fungerer som en blanding af et gruppeinterview og en spontan samtale. En tovholder skal få deltagerne i storycirclen til at fortælle historier, der relaterer sig til den situation de selv og organisationen står i. Det kan f.eks. være positive og negative fortællinger om, hvordan tingene plejede at blive gjort og om hvordan de bliver gjort nu. Tovholderens opgave er at få alle til at fortælle samt at stille spørgsmål, der kan belyse flere aspekter af historierne end de umiddelbart åbenlyse. Bogen har en detaljeret gennemgang af forskellige spørgeteknikker som kan få historierne frem på en måde, der ikke øger eventuelle konflikter.

”En frustration er en ambition, der er blevet skuffet,” skriver Lumholt og pointerer, at en historie om stor utilfredshed kan indeholde både viden og løsningsforslag, der kan være værdifulde for hele organisationen. På befriende vis forholder Lumholt sig til en virkelighed, hvor alle problemer ikke kan løses i et snuptag. Bogen gennemgår scenarier baseret på rigtige cases, hvor der har været forskellige forandringer og problemer. Herefter følger konkrete anvisninger til, hvordan storytelling kan afvikles, og hvordan historierne bagefter kan bruges. Nogle historier kan bearbejdes til artikler eller genfortælles i videoer til brug i intern kommunikation enten til hele organisationen eller kun til ledelsen. I sjældne tilfælde kan nogle historier også være relevante som del af den eksterne kommunikation.

Historier der flytter mennesker kan bruges af både den, der skal være tovholder i storytellingprocessen samt medlemmer af ledelsen, der skal tage imod historierne og bruge dem konstruktivt. Der er også inspiration at hente for journalister og kommunikationsmedarbejdere, der beskæftiger sig med intern og ekstern kommunikation i organisationer og lignende. Bogen skal ikke nødvendigvis læses fra ende til anden, men kan bruges som en håndbog, hvor man kan slå op på de kapitler, der passer bedst på ens situation. De konkrete og lettilgængelige anvisninger gør bogen til et godt sted at starte, hvis man vil i gang med at bruge narrativ storytelling.

 

Skrevet af Tine Knudsen